Vilkår for bruk

Våre vilkår for bruk ble sist oppdatert i september 20, 2023.

Velkommen til Chatgptonline.Tech! Ved å gå inn på nettsiden vår, du vil ha tilgang til en rekke tjenester og ressurser – men godtar også at følgende vilkår og betingelser gjelder for å bruke dem.

Vennligst les disse tjenestevilkårene ("Vilkår", "Vilkår for bruk") nøye før du bruker chatgptonline.io (nettsiden").

Bruk av våre tjenester

På chatgptonline.io, vi tilbyr tjenester med informasjon og tilgang til ChatGPT-serverne ("Tjenesten" eller "Tjenestene"). Vi er ikke knyttet til OpenAI i noen form.

Vi vil tilby våre tjenester til deg, som er underlagt vilkårene angitt nedenfor i dette dokumentet. Hver gang du besøker denne nettsiden eller bruker dens tjenester, du godtar følgende betingelser. Det er derfor vi oppfordrer deg til å lese dem nøye.

Ved å bruke våre tjenester, du godtar å følge alle lover og forskrifter. Vi ber om at nettstedet vårt kun brukes til personlig bruk - enhver ulovlig eller uautorisert aktivitet er strengt forbudt.

Brukerinnhold

På nettsiden vår, du har rett til å sende inn, laste opp, publisere, eller på annen måte dele innhold som tekst, bilder, og videoer ("Brukerinnhold"). Å gjøre slik, du kan eller ikke kan bruke en form for autentisering, for eksempel å logge på med en konto.

Alle rettigheter til brukerinnholdet ditt er forbeholdt deg; derfor er det av ytterste viktighet at alt brukerinnhold overholder juridiske standarder samtidig som det er pålitelig og hensiktsmessig. Vi kan begrense brukerinnhold på nettstedet etter eget skjønn, for eksempel, hvis vi finner det støtende eller hvis det ikke er i samsvar med noen juridiske standarder eller våre egne interne retningslinjer.

Brukeratferd

Du må godta å ikke delta i aktiviteter som er ulovlige eller krenker andres immaterielle rettigheter, eller legg ut brukerinnhold som er ærekrenkende, obskøn, eller støtende. Du samtykker også i å ikke sende uønsket kommersiell kommunikasjon som spam.

Åndsverk

Innholdet på nettstedet, inkludert logoer, Bilder, knappikoner, og programvarekoder som eies av Chatgptonline.io eller dets innholdsleverandører, er beskyttet under USAs opphavsrettslover og internasjonale forskrifter.

Fraskrivelse av garantier

Vår nettside og dens tjenester tilbys “som den er” uten garanti for deres kvalitet eller egnethet for noe formål. Det er heller ingen garanti for at plattformen vår overholder gjeldende lover og forskrifter utenfor USA.

Ansvarsbegrensning

Chatgptonline.io skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår fra bruken av nettstedet eller tjenestene, inkludert direkte, indirekte, tilfeldig, spesiell, og følgeskader.

Skadeserstatning

Du erkjenner og godtar å holde Chatgptonline.io skadesløs, sine offiserer, direktører, ansatte, agenter og leverandører fra eventuelle krav eller krav fremsatt av en tredjepart som følge av din bruk av nettstedet eller tjenestene som forårsaker brudd på disse tjenestevilkårene eller bryter rettighetene til en annen person. Dette dekker rimelige advokatsalærer for nevnte krav eller krav.

Gjeldende lov

Disse tjenestevilkårene skal tolkes og håndheves i tråd med de juridiske prinsippene i USA, uavhengig av eventuelle ulikheter mellom gjeldende lover.

Tvisteløsning

Skulle det være noen tvist angående disse vilkårene for bruk eller bruk av nettstedet, den skal underkastes bindende megling utført i samsvar med American Arbitration Associations regler for kommersiell voldgift.

Endringer i disse vilkårene for bruk

Vi har retten til å endre disse vilkårene for bruk når som helst og etter eget skjønn. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet og tjenestene, du godtar disse vilkårene. Vi holder disse vilkårene oppdaterte og tilgjengelige på denne siden.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse vilkårene for bruk, vennligst kontakt oss på [email protected].

Rull til toppen