Chính sách bảo mật

Chatgptonline.io vận hành https://chatgptonline.tech/ (trang web được đặt tên theo đây, cung cấp thông tin và quyền truy cập vào máy chủ ChatGPT (dưới đây có tên Dịch vụ). Trang web này không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến OpenAI.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập trang web về các chính sách của chúng tôi liên quan đến bộ sưu tập, sử dụng, và tiết lộ Thông tin cá nhân nếu có ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trang web chatgptonline.io.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ những trường hợp được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập được tại https://chatgptonline.tech/ trừ khi được quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn trong:

  • Tên của bạn
  • Địa chỉ email
  • địa chỉ IP

Thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn và/hoặc để tùy chỉnh hành trình của mỗi người dùng và cung cấp dịch vụ khách hàng ở mức cao nhất.

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi cho chúng tôi được gọi là Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như Giao thức Internet của máy tính của bạn (“IP”) Địa chỉ, phiên bản trình duyệt, các trang trên Trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn đến thăm, thời gian dành cho những trang đó, và các số liệu thống kê khác.

Bánh quy

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu thường được sử dụng làm mã định danh duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi tới trình duyệt của bạn từ trang web bạn truy cập và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Trang web của chúng tôi sử dụng những “bánh quy” và các công nghệ theo dõi khác để hiểu rõ hơn về cách người dùng tương tác với Trang web nhằm cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng những thông tin chi tiết này để nâng cao trải nghiệm tổng thể của người dùng trên trang web của mình bằng cách thực hiện những cải tiến có giá trị mang lại lợi ích cho mọi người!

Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi đến máy tính của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số phần trong Dịch vụ của chúng tôi.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể tuyển dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau:

  • Để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ của chúng tôi;
  • Để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi;
  • Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ; hoặc
  • Để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ của mình rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ và tuân thủ các cam kết pháp lý của chúng tôi. Một khi khoảng thời gian này đã trôi qua, tất cả dấu vết của dữ liệu này sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hồ sơ của chúng tôi.

Bảo vệ

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ nó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải qua internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là 100% an toàn và đáng tin cậy, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng của chúng tôi, chúng tôi đã áp dụng một bộ toàn diện các biện pháp an ninh hành chính cũng như kỹ thuật để ngăn chặn mọi nỗ lực truy cập trái phép hoặc trộm cắp.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không được chúng tôi vận hành. Vì thế, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật, hoặc hoạt động của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không đề cập đến bất kỳ ai dưới độ tuổi 13. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi ngay lập tức xóa nội dung này khỏi máy chủ của mình.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Như vậy, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc dữ liệu chúng tôi thu thập, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] – Chúng tôi rất vui được giúp trả lời câu hỏi của bạn!

Cuộn lên trên cùng